Bodø Militære Samfund (BMS)
 
Siden 1959 har Samfundet vært et forum for informasjon og gjensidig kontakt mellom Forsvaret og det sivile samfunn.
 
Vårt formål er å fremme faglige og kulturelle interesser blant medlemmene.
 
Hvert år arrangerer BMS foredrag med militære og samfunnsaktuelle tema.  
Foredragene kobineres med blant annet følgende aktiviteter:
- Høstsoiree (Lutefiskaften),
- det tradisjonsrike Garnisonsballet!
- Torskeaften
- Vårsoiree og
- Generalforsamling.  
 
De fleste møter i BMS (unntatt garnisonsballet og generalforsamling) er åpne møter med aktuelle foredrag og diskusjon for medlemmer med ledsagere.  Vi oppfordrer imidlertid alle medlemmer til å ta med gjester.
I tillegg til de nevnte “faste” møtene samarbeider vi med andre foreninger og arrangerer foredragskvelder om aktuelle emner.  Møtene inkluderer enkel servering og trivelig sosialt samvær.  
Ta kontakt med styret hvis dere ønsker debatt om særlige emner.
 
BMS består idag av 192 medlemmer - fordelt likt mellom sivile og militære.
 
Vi håper at alle som besøker denne siden markedsfører Samfundet og våre aktiviteter.
 
Nye medlemmer er selvsagt alltid velkommen!
 
 
 
Bodø Militære Samfund
Styret 2017-2018:
 
Formann:         Per Jacobsen
Nestformann:  Bent-Ove Jamtli
Sekretær:         Ken-Richard Brunstad
Kasserer:         Aud Fredriksen
Styremedlem:  Kjell Lutnes
Styremedlem:  Mariann Meby
Varamedlem:   Rolf Morten Gumdal
Varamedlem:   Per Henrik Neeraas
 
Revisor:           Svenn Sørensen
 
Valgkomité:     Beate Venaas Røkke og Vegard Bøthun
 
e-post til BMS: bodomilsamfund@gmail.com
 
Facebook-gruppe: Bodø Militære Samfund
 
Kontingent: kun kr 350,-
 
 
  1.